År 
Artikel
Författare

1933 
Ett och annat från det gamla Jonstorp
Yngve Lindström
     
1934 
Höganäs Stenkolsgruva
Olof S. Eriksson
  Kullamannen
Emil Hansén
  ”Luren” i Viken
I. Wikstrand
     
1935 
N. M. Mandelgren och hans samlingar i Lund
Gustaf Åberg
  Skogen i Kullabygden
Erik A. Eriksson
  Vad lära oss ortnamnen i Kullen?
Ingemar Ingers
     
1936 
Folktro på Lerberget
Olof S. Eriksson
  Präster i Farhult och Jonstorp
Yngve Lindström
     
1937 
Om förekomsten av äldre inom bygden tillverkade gravvårdar
Ernst Svenson
     
1938
Den gamla sjömanskyrkogården
Elsie Marie Edson–Gustafsson
  Medaljutdelningar i Höganäs
Olof S. Eriksson
  Släkten Krognos
Emil Hansén
  Vad de gamla berättade
Gunnar Jarring
     
1939
Christian Didrik Forssell – den siste kopparstickaren
Gustaf Åberg
  Mandelgrenmonumentet
Sekret.
  Ordspråk och talesätt från Kullabygden
Elsie–Marie Edson–Gustafsson
  Ur det fotografiska arkivet
Edvin Nilsson
  Vallvisa från Kullen
Elsie–Marie Edson–Gustafsson
     
1940
Arbete och fest i samband med linberedningen i gamla dagar
Kjerstin Wiklund
  Fleninge
Ernst Olsson
  Höganäs
Ernst Svenson
  Urkunder till Väsby medeltidshistoria
Emil Hansén
  Viken
Bror Tellström
  Väsby
Gottfrid Lindskog
     
1944 
En gammal kärldrejares memoarer
Carl Roslund
  Vällingklockor i Kullen
Olof S. Eriksson
     
1947 
Potta Långhaka
Bygdesaga från Kullen
     
1950
Bidrag till Kullabygdens historia
Emil Hansén
  Kullagårdar under 1800–talet
Gustaf Åberg
  Om pestkyrkogården i Brandstorp
Klara Wijkander
  Väsby hovgård
Nils Bernhardson
     
1953 
Johannes Sundius
Birger Månsson
 
Trälvägar
Magnus Swanberg
     
1959 
Frieri och bröllop i Kullabygden omkring mitten av 1800–talet
Therese Nelson
  Om Jula–bocken
 
  Släktgårdar, släkter och släktforskning i Kullabygden
Kurt Bengtsson
     
1964
Koleran på Höganäs 1873
Anders Fahlbeck
     
1969
Minnesruna, Albin Hamberg
Eric Nilsson
     
1970
Minnesruna, Kurt Bengtsson
Birger Månsson
     
1971
Husmödrar å släktgården nr 14 i Stora Görslöv
Johannes Gudmundsson
  Hårda tag – En kullabos upplevelser under segelfartygstiden
Salomon Olofsson
  Skolläraren Joh. Holm och hemmet i Höganäs
Pelle Holm
  Åke Holm och hans ”gubbar”
Red.
     
1990
Doktor Alling och hans puma
Gösta Wikell
     
1993
För femtio år sedan vaktade vi ”De gröna”
Gösta Wikell
     
1994
De satsade på Höganäs – Nymberg och Hamberg
Gösta Wikell
  Några drag ur en grufpojkes lif
Gotthold Mauritzson
  En kolgruvearbetares minnen del I
Gustav Westerholm
     
1995
En kolgruvearbetares minnen del II
Gustav Westerholm
     
1996
En kolgruvearbetares minnen del III
Gustav Westerholm
  Jultraditioner i 1800–talets Höganäs
Nils Gerward
  När höganäsarna gick till Jeppsons shop
Brita Hardenby
  Undantagskontrakt utfärdat 1882
Ragnar Kristiansen
  Vattenmöllan – här har vaggan för tre kullasläkter stått,
Kolja – Fex – Möller

Hans–Otto Pyk
     
1999
Ett hus med minnen
Gunvor Svensson
  Höganäs Lärareförening 100 år
Torbjörn Gerward
  Redaktörsminnen och notiser från flydda tidningsår
Gösta Wikell
  Åke Holm
Henry Svensson
 
2003
Carla Holm
Henry Svensson