1969, årgång XLII:


Albin HambergMinnesruna
Albin Hamberg, 1875–1968


Av Eric Nilsson

Med Albin Hamberg gick åter en kulturpersonlighet ur tiden. Han var av gammal Höganäs–släkt. Farfadern kom hit redan på 1700–talet, och han förblev Höganäs trogen i hela sitt långa liv.
Hamberg började sin bana vid Höganäsbolagets keramiktillverkning, där han med tiden blev modellör. Han arbetade där till omkring sekelskiftet, då han satte upp egen verkstad, som han drev ända till 1959. Efter studier vid Tekniska skolan i Stockholm gjorde han som stipendiat resor i Tyskland, Belgien och Frankrike, där han studerade skulptur och keramik.
Albin Hamberg var en mångsidig konstnär. Han målade, tecknade och gjorde många porträttbyster. Han var lärare i modellering, teckning och keramik vid Höganäs tekniska yrkesskola, som han själv startade 1910 och som senare utbyggdes. I 32 år gav han många ungdomar undervisning i konsthantverk, däribland de nu så berömda skulptörerna Christian Berg och Robert Nilsson och flera andra.
Hamberg deltog i utställningar både här hemma och i utlandet och är representerad bland annat i Hallwyllska samlingarna i Stockholm.
Som medlem i Kullens hantverksmästareförening tog han initiativet till en omorganisation av denna, som sedan blev Höganäs Fabriks– & Hantverksförening. Hamberg var också den drivande kraften för bildandet av Höganäs Museum, en sak som låg honom varmt om hjärtat och som han ägnade stort intresse.
Vid flera tillfällen tog Hamberg initiativ till ordnandet av utställningar i Höganäs. Första gången var 1919, då det kom en stor trädgårdsutställning till stånd. Han var också med om att ordna den konst–, hantverks– och industriutställning som ägde rum 1928.
Albin Hamberg var också en varm hembygdsvän och har skrivit artiklar i ”Kullabygd” och dagspressen om gamla tider i Höganäs.
För hans insatser på skilda områden inom kulturlivet kommer han att få en plats bland dem som bidragit till en utveckling av framförallt konsthantverket.

– – –

Läs mer om Albin Hamberg här.


Tillbaka