1959, årgång XXXII:


”Om Jula–bocken

Berättas att han gick från gård till gård, och att det var en dräng som dertill klädde ut sig, med horn och långt skägg, och skulle likna ”fan”. Men satan blef en gång deröfver så förtörnad, att uti Alerum hade det hent en gång, att fan tog drängen lefvande (sökes vidare om denna historia).
Kullenberg i Kullenbergstorp anförde, att han hört det skulle skett nära Branstorp som fan tog Jula–bocken, och jag erinrar mig, att man berättade det i min barndom det samma, att det skulle skett emellan Ingelsträde och Brandstorp, att man hörde honom hvarje jul hur han skrek då fan förde af med honom, denna gång var hans drägt lika med fans, han hade horn på hufvudet och knäna, tunder i munnen så att då han blåste flög gnistorna ur munnen. Han hade röda kläder, sulor under händer och fötter, röd tunga som hängde långt ur munnen och röda ögon men förrästen svart med kosvans.”

Anm. Tunder = antändningsmedel eller fnöske.

Ovanstående är ett citat hämtat från de Mandelgrenska samlingarna. Det är ej Mandelgren själv, som gjort anteckningen, utan den torde vara gjord av en av hans medhjälpare från Väsby socken. Historien är inte okänd i Ingelsträde. Det skulle vara intressant få fler spökhistorier från Kullabygden.


Tillbaka