1971, årgång XLIV:


Åke Holm vid drejskivan

Åke Holm och hans ”gubbar”

Det gångna årets mest uppskattade utställning på Höganäs Museum var ÅKE HOLM–utställningen. Utställningen visade att Åke Holm är den utan gensägelse störste och mångsidigaste i sitt fack i Kullabygden. Ja, ingen i hela landet kan väl mäta sig med honom i kunskap och uppslagsrikedom inom keramiken. Det finns därför anledning att i en bildsekvens hylla denne kullabo, och det sker genom en på fotokonstens område framstående och erkänd konstnär, Arne Axelsson. Han har ur sitt rika bild–arkiv utvalt en representativ samling ”holmare” och även Åke Holm själv i den miljö, där skapandet sker. Heder och tack!

Red.

Man bär kvinna

Man tittar upp mot himlen, kvinna tittar mot betraktaren

Fyra manshuvuden riktade uppåt

Utsmyckning på Kullaskolan (nuvarande Kullagymnasiet)

Vägg på vilken syns tre kvinnor hängande i en gren, väggklocka, tjurhuvud och spegel. I spegeln syns Åke Holm

Grupp med två män och en kvinna

Grupp med tre kvinnor framför några palmer

Åke Holm med en av sina figurer

Skål, höna och tupp stående vid fönster


Tillbaka