1940, årgång XIII:


Väsby

Av Gottfrid Lindskog


Socknens namn skrevs redan 1305 Waesby. Även namnet Vestby förekommer.
Arealen är 41,14 kvkm, och folkmängden 1939: 3,137 personer; 1929 var det 3,186 personer.
Kyrkan är byggd i slutet av 1100–talet men senare om– och tillbyggd. Den har stjärnvalv och kalkmålningar från 1500–talet. Dessa målningar ha senare täckts av vit kalkning. Altaret och predikstolen i barock äro från 1600–talet. I södra korsarmen hänger en minnestavla av mässing med latinsk inskrift över Tycho Brahes son Claudius. I vapenhuset finns en gravsten över ”Anders Ulfeld til Taagelijche, som döde i Herren 1564, med sin K hustrue Margrete Gage, hvilchen i Herren hendödde Anno 1577 d. 7 Octob.”
Bland minnesmärken må nämnas minnessten över Nils Månsson Mandelgren, rest 1938 vid Mandelgrens födelsegård i Ingelsträde.
Nils Månsson Mandelgren (1813–1899) var tecknare, konst– och kulturforskare och har på dessa områden utfört synnerligen omfattande och värdefulla arbeten.
Stenåldersfynd förekommer i Ornakärr.

Ett åldermansgille på 1870–talet
Tidigt på e.m. samlades gilleslaget hos den avgående åldermannen, där gästerna först bjödos på kaffe och kakor och naturligtvis kaffegökar. När gubbarna sedan pratat en stund och diskuterat dagens frågor, blev det jäsepannkaka med lingon. Så var välfägnaden där slut, och hela sällskapet tågade till den nyvalde åldermannen, där gillet fortsattes med en bastant måltid, ärter med fläsk eller kött. Senare på kvällen blev det toddy, och samkvämet fortgick i fröjd och gamman till framåt ”småtimmarna”. Ibland bjöds även på ”Fläbb”, en dryck, som tillreddes av kokt dricka, socker och konjak.

Bland släktgårdar kan nämnas Möllegården i Ornakärr, Arvid Anderssons i Tågalycke, Per Perssons och fru Tilda Anderssons i Hustofta.
En kvarn har funnits vid Möllegården i Ornakärr och brydestuor i flera byar bl.a. Bräcke och Gössarp, men de ha försvunnit. Så vitt jag vet, finns inga kvar.


Tillbaka