1970, årgång XLIII:


Kurt BengtssonMinnesruna
Kurt Bengtsson, 1910–1970


Av Birger Månsson

Det var med sorg och vemod man på en av årets första dagar mottog meddelandet om Kurt Bengtssons hastiga bortgång. Den 4 januari 1970 gick han över den gräns där alla förhoppningar och jordiska strävanden för alltid är avbrutna.
Född i Ornakärr den 17 mars 1910 kom han redan i ettårsåldern på grund av eldsvåda i föräldrahemmet att uppfostras hos släktingar i den närliggande Möllegården. Det var också här i denna traditionsrika gård han kom att utföra sin betydelsefulla livsgärning till fromma för sin älskade och vackra Kullabygd.
Egen brukare av gården blev han 1941, och utan åsidosättande av detta sina förfäders verk, blev hans tidigt väckta intressen för släkt och hembygd genom ständigt forskarnit utvecklat till ett bestående kulturhistoriskt verk av värde för hela vår bygd.
I Kullens Hembygdsförening, vars styrelse och arbetsutskott han sedan många år tillhörde, har han alltid genom sin initiativkraft och arbetsförmåga varit en stor tillgång. De uppgifter han åtog sig utförde han med villighet och gott humör.
Som släktforskare var han en av initiativtagarna till den omfattande släktgårdsutredning inom Kullabygden, som sedan en del år pågått. Alla de antavlor, som berättigar till släktgårdsdiplom, har också utarbetats av honom. Sin stora erfarenhet om släktforskningens medel och möjligheter har han vid många tillfällen gärna stått till tjänst med åt både enskilda och föreningar.
Ett annat av Kurt Bengtssons stora intressen var folkdansen. I yngre dagar var han med om bildandet av folkdanslaget ”Kullagillet” och var sedan många år dess hedersmedlem.
Som flitig medarbetare i ”Kullabygd” har han med sin kunskap om hembygden haft mycket av värde att ge. Många och intressanta bidrag av honom om folk och bygd från svunnen tid har under årens lopp publicerats i vår årsbok.
Även till andra uppdrag har Kurt Bengtssons tid och krafter tagits i anspråk. Vid sin bortgång var han sekreterare i Höganäs museistyrelse och ordförande i Höganäs biblioteksstyrelse samt ordförande i Väsby energiförening och ledamot av taxeringsnämnden.
Med Kurt Bengtssons bortgång har en innehållsrik och arbetsfylld levnad ändats. Kullens Hembygdsförening och hela Kullabygden saknar honom, men i tacksamhet för allt vad han givit och varit för sin hembygd skall hans minne leva kvar.


Tillbaka