Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Öresunds-posten lördag 20 juni 1931

Moder begär utredning om dotterns död

Flickan har ej ljutit en naturlig död?

Dödsfall 1922 framdrages.

KRISTIANSTAD, fredag. (T.T.)
Hos länsstyrelsen i Kristianstad har fru Maria Håkansson i Norra Kvärrestad begärt undersökning med anledning av hennes dotters död den 8 februari 1922. Dottern hade plats hos en fru i Glemminge. Den 23 januari hade hon blivit sjuk i influensa med komplikationer: dubbelsidig lunginflammation, men den 3 februari hade hon överstått krisen. Fru Håkansson lämnade henne då under uppmaning till hennes matmor att bli tillkallad om någon förändring inträdde. Något meddelande fick hon emellertid icke förrän strax före dödsfallet och strax efter detsamma fick hon ett telefonmeddelande om att det nu vore slut och att hon icke hade där att göra. Såväl dödsfallet den 8 februari som begravningen den 11 februari hade varit förknippade med sådana omständigheter att fru Håkansson anser sig ha all anledning att antaga, att flickan icke ljutit en naturlig död. Hon påpekar, att någon dödsattest aldrig utfärdats, att dottern begrovs utan hennes tillåtelse samt att begravningen skedde innan tre dygn förflutit efter dödsfallet.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
5 februari 2005