Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning måndag 3 december 1928

Spritpolisen ramlade i mäsktunnan.

Ett lönnbränneri i stort har upptäckts i Hamrångeskogarna. En av länsstyrelsen förordnad spritpolis och socknens polismyndigheter samt nykterhetsnämnsledamöter ha under de senaste veckorna arbetat energiskt, och flera apparater jämte tillbehör ha anträffats. Då några poliser härom kvällen voro ute och spanade i skogen i närheten av Spångholmen gjordes händelsevis en betydelsefull upptäckt. En av poliserna råkade nämligen där han promenerade fram genom skogen sjunka ner i en som det tycktes underjordisk källa. Vid hans bemödanden och kravla sig upp fann han att han hamnat i en i jorden nedgrävd tunna, fylld med mäsk. Tunnan var övertäckt med ris och mossa. Härmed hade alltså poliserna i hög grad fått bevisningen mot de redan misstänkta spritfabrikörerna kompletterad.
De två skyldiga hade man för övrigt redan lagt vantarna på. Den ene är en arbetare Viktor Emanuel Ädel i Vifors och den andre hemmasonen Karl Elis Häggblom. Den sistnämnda råkade fast då han var sysselsatt med att torka sina våta kläder. Han kunde inte förklara hur kostymen hade blivit fullkomligt genomblöt. Han hade nämligen icke sysslat med sådant arbete att han varit utsatt för någon väta. Det visade sig att han föregående kväll, då han och hans kumpan rott över en sjö för att komma bort till spritfabriken vid Spångholmen i fyllan och villan råkat ramla i vattnet och varit nära att drunkna. Han kom emellertid upp på terra firma, och då han, som nämnts, anträffades av poliserna och ansattes rörande sina upplevelser, fann han för gott att erkänna. De två torde ha bedrivit hanteringen i stor skala. Härpå tyder rikhaltigheten i den utrustning som även anträffades. De få nu stå till svars inför häradsrätten för vad de låtit komma sig till last. Tills vidare kvarhålles de hos polisen.
Förutom dessa två ha ytterligare ett 15-tal Hamrångebor, vilka ertappats med varjehanda överträdelser av gällande rusdryckförordning, istämts till tinget i Gävle.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
1 maj 2006