Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning lördag 3 november 1928

De röda rosornas gift.

En gåtfull brottshistoria från Varsjava.

I den polska huvudstaden ha detektiverna för närvarande under utredning en brottmålshistoria, som synes vara direkt tagen ur en fantasifull kriminalroman men som dess värre tycks vara en lika obestridlig som mysteriefull verklighet.
Dess första akt utspelades strax efter världskrigets slut. En ung grevinna Sternovskaja var förlovad med en elegant rysk gardesofficer, som stupade i slaget vid Tannenberg. Hans död gjorde ett mycket starkt intryck på den unga grevinnan, som nu drog sig tillbaka från allt sitt umgänge i Varsjava och flyttade ut till ett gods på landet, där hon sedan levde nästan som en enstöring, personligen betjänad endast av en kammarjungfru, som hon känt sedan hon var barn.
En dag kom emellertid ut till godset en officer, som lät anmäla sig som en regementskamrat till hennes avlidne fästman.
Han sade sig ha fått i uppdrag att till grevinnan framföra den dödes sista hälsning. Grevinnan gjorde ett undantag och tog emot den för henne alldeles obekante officeren. De sutto sedan och talade om den döde och så bjöd gästen farväl. Dagen därpå sände han den unga grevinnan en stor korg med mörkröda blommor. De vackra blommorna väckte grevinnans förtjusning och hon gav kammarjungfrun befallning att ställa in buketten i sovrummet.
Nästa morgon fann kammarjungfrun grevinnan död i hennes säng. Man tillkallade läkare, som konstaterade, att döden orsakats av kvävning. Och nu kommer den första gåtan: korgen med blommorna var totalt försvunnen! Varken kammarjungfrun eller någon annan av tjäarna hade satt sin fot i rummet. Misstankarna föllo på officeren, men man visste inte hans namn och det visitkort han lämnat var – försvunnet!
Grevinnan fick sitt sista vilorum i gravkapellet och händelsen var trots sin mystik på väg att falla i glömska. Men en mindes den, grevinnans syster Leonie Sternovskaja, som bodde kvar i Varsjava och från denna stund hatade allt vad blommor hette. Hon tillsåg med största omsorg att inga blommor av något slag fingo finnas i hennes hem. Så fick hon för inte länge sedan sig tillsänd en kort med röda rosor. Givaren var anonym. Grevinnan gav kammarjungfrun befallning att kasta bort blommorna. Flickan tyckte emellertid att det var skada på de vackra blommorna och ställde upp buketten på sitt rum. Ett par timmar senare skulle hon gå till sängs. Dessförinnan gick hon fram till blommorna och insög deras doft. Efter ett par minuter föll hon till golvet och avled under svåra plågor. Och – fastän ej heller nu någon människa varit inne i rummet – blommorna voro på samma sätt som förra gången spår- och restlöst försvunna!
Grevinnan Leonie vände sig nu till polisen, som arbetar med all energi för att lösa mysteriet. Man antar att grevefamiljen har någon hemlig fiende, som ämnar utrota familjen från de levandes antal. Hittills har konstaterats att blomsterkorgen icke blivit beställd i Varsjava. Att blommorna översprutats med något gift är också tämligen klart.
Men hur kunna de försvinna?


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
1 maj 2006