Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning måndag 23 juli 1928

Skräddare från Hasslarp på kohandel i Höganäs

Stal två kor på fältet, sökte avyttra dem hos slaktare.

En skrädderiarbetare Oskar Ludvig Persson från Hasslarp blev i lördags av fjärdingsman Nyman anhållen vid Strandbadens station. Anledningen härtill var, att landsfiskalen i Höganäs uppringts av slaktare Göransson i Strandbaden, om att en person hos honom sökt avyttra ett par kor, som Göransson misstänkte vara stulna. Fjärdingsman Nyman beordrades till platsen och efter erhållet signalement greps skräddaren-kohandlaren å Strandbadens järnvägsstation strax före tågets avgång.
Vid förhör på lördagseftermiddagen inför landsfiskal Nibelius, efter vilket den anhållne förklarats häktad och i går morse införpassats till länsfängelset i Malmö, har följande framkommit:
Persson, som är skräddare till yrket, hade i torsdags erhållit ledigt och över Helsingborg begivit sig till Höganäs. Vid åsynen av de feta, präktiga jerseykorna å lantbrukare Torwald Jönssons klöverfält utmed landsvägen till Strandbaden, hade Persson fått idén att göra kreatursaffärer. Beslutet synes omedelbart ha följts av handling, i det att han genast uppsökte slaktare Göransson, som bor i närheten på andra sidan vägen. Persson tog ej korna med sig vid första affärsbesöket hos slaktaren på fredagskvällen, och Göransson var ej benägen att köpa ”grisen i säck”. Påföljande morgon infann sig den energiske skräddaren-kohandlaren åter hos Göransson med tvenne välfödda mjölkkor, som han ledde i tjudret. Slaktaren kände igen korna såsom tillhörande Torwald Jönsson och uppringde omedelbart landsfiskal Nibelius. När skräddaren såg affären taga denna ofördelaktiga vändning, släppte han korna och gav sig springande därifrån. Fjärdingsman Nyman var emellertid snart på platsen och hade inom kort fasttagit kreaturstjuven.
Persson har tidigare varit straffad och frigavs i våras från länsfängelset i Gävle efter 6 månaders straffarbete för andra resan stöld. Den häktade har uppgivit sig ha en sjuklig benägenhet att tillägna sig andras ägodelar.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
5 februari 2005