Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning fredag 20 juli 1928

Drunkningsolycka vid Kullaberg

Tysk student omkommen i kamraternas åsyn.

Ett sällskap om elva tyska studenter från skolfartyget Edith av Neustadt i Holstein o. f. n. liggande i Helsingborgs hamn, gjorde under gårdagen en utflykt till Mölle och Kullaberg. Vid ½ 2-tiden på em. hade sällskapet slagit sig ned vid Djupadal för att njuta av den vackra utsikten över det upprörda havet. En av dem begav sig härunder i baddräkt ned på de yttersta klipporna, i avsikt att bada eller endast för att taga sig ett solbad. I den starka sjögången drogs han av en våg ned i vattnet och omkom i kamraternas åsyn. Dessa stodo nämligen fullständigt oförmögna att bringa den nödställde någon hjälp på grund av den våldsamma sjögången. De sågo sin kamrat kämpa i vågorna ett 20-tal meter från land förgäves sökande nå stranden, då sugningen i vattnet var honom övermäktig. Efter en kort stund gick den olycklige till botten. Den omkomne var 17-årige H. Von Skopnick, bosatt i Berlin. Hans döda kropp har under gårdagen ej kunnat påträffas, men enligt vad vi inhämtat kommer manskap från det tyska fartyget att i dag med tillhjälp av vattenkikare söka finna liket.
Skolfartyget Edith anlände till Helsingborg från Köpenhamn.
Sällskapet begav sig med 10-tåget i går morse till Mölle samt återvände till Helsingborg på em.
Drunkningsolyckor ha tidigare inträffat i Djupadal och ett varningsanslag mot badning vid nämnda plats vore synnerligen önskvärt. Den tragiska olyckan väckte stor förstämning bland de många badgästerna i Mölle.
– Vid Ransvik inträffade under gårdagen även tillbud till drunkningolyckor men med tillhjälp av anbringade livbojar lyckades man bispringa de nödställda.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
5 februari 2005