Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning tisdag 17 juli 1928

Hustru Nilsson var delaktig i mordaffären.

Sökte redan 1926 bringa fostersonen om livet.

Ett arsenikpulver, som icke gjorde åsyftad verkan.

STOCKHOLM, måndag. (TT.)
Under de långvariga förhören med ladugårdskarlen K. J. Nilsson i Edsala, som mördat sin fosterson, har han hela tiden bestämt förnekat att hustrun skulle vara på något sätt delaktig i mordet.
Enligt vad stadsfiskal Dahllöf meddelat Dagens Nyheter har emellertid hustrun sedan i torsdags suttit anhållen som misstänkt för delaktighet i dådet, och under natten till lördagen kom även hennes bekännelse. Hon erkände att hon någon gång vid jultiden 1926 på mannens befallning givit fostersonen ett pulver. Vad detta innehöll sade hon sig icke veta, men hon misstänkte att mannen möjligen hade för avsikt att förgifta sonen med pulvret, vilket dock icke haft avsedd verkan. Hon hade ännu kvar av samma pulver hemma, och vid en undersökning, som stadsfiskalen låtit företaga på apoteket i Mariefred, har det visat sig att pulvret innehöll arsenik och kalciumfosfat. Huruvida arsenikmängden är tillräckligt stor för att den skall verka dödande är ännu icke fastslaget. Den 25 februari 1927, två dagar innan sonen mördades, har hon vidare berättat, hade Nilsson talat om för henne att han burit med geväret till stallet och att han hade för avsikt att skjuta fostersonen vid första lämpliga tillfälle. Hon ville emellertid icke medgiva att mannen såsom motiv för dådet direkt ville komma åt pojkens livförsäkring.
Båda de anklagade äro mycket svåra att få något ur, meddelade stadsfiskalen, och man har försökt alla upptänkliga medel att söka tvinga Nilsson att avge en fullständig bekännelse, men han är fullkomligt stum. Hustruns bekännelse förefaller stadsfiskalen endast i vissa delar sann, då stadsfiskalen är fullt och fast övertygad om att hennes delaktighet i brottet är betydligt större än vad hon hittills velat erkänna.

Hustrun var fullt medveten om mordplanerna.
STOCKHOLM, måndag. (TT.)
Ladugårdskarlen Nilsson i Edsla hustru har nu enligt telegram till N. D. A. avlagt fullständig bekännelse angående sin meddelaktighet i mordet på fostersonen. Hon hade tre morgnar å rad vid julen 1926 givit gossen gift i avsikt att taga honom av daga. Hon var fullt medveten om mannens mordplaner. Hon bekräftade att anledningen till att gossen röjdes ur vägen var att komma över de 2,000 kr., för vilka gossen var försäkrad. Hustru Nilsson torde komma att förklaras häktad under tisdagen eller onsdagen.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
5 februari 2005