Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning torsdag 5 juli 1928

Motorcyklisten körde rakt på hästen.

Natten till måndagen inträffade på vägen mellan Döshult och Allerum en sammanstötning av svårare art. En lantbrukare från Djuramåsa jämte familj kom med hästskjuts från Allerumshållet. Från motsatta hållet kom en motorcykel. På denna sutto två personer, båda i tjänst hos lantbrukare i Bröda. Motorcykelns förare hade av någon anledning alls ej observerat den mötande skjutsen. På denna, som höll så långt åt sin sida som möjlit, iakttog man med fasa, att motorcykeln styrde rakt mot hästen. Och så skedde sammanstötningen. Cykeln körde in mellan hästens framben, varvid de båda passagerarna å cykeln kastades av och kommo in under häst och vagn.
Vid sammanstötningen reste sig hästen på bakbenen, men det lyckades dock den körande att hålla hästen inne. De båda cyklande fingo svåra blessyrer och vagnen gick över en av dem. Då det just var vid den tid på natten, då besökande i Dalens tivoli voro på väg hem, dröjde det ej länge, förrän det fanns folk vid olycksplatsen. Man skyndade att från Döshults telefonstation rekvirera ambulans, som förde de skadade till Helsingborgs lasarett, där de ännu kvarligga. Man tror dock ej, att de skola få någt allvarligare men av olyckan. De åkande på hästskjutsen sluppo ifrån äventyret utan yttre skador, men den skräck och påfrestning på nerverna, som måste följa av att komma med i sådant, är måhända ej mindre allvarsam.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005