Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning torsdag 5 juli 1928

En avslagen nådeansökan.

K. m:t har avslagit för jordbruksarbetaren Hjalmar Persson från Elestorp gjord ansökan, att han av nåd måtte befrias från återstoden av det straff av straffarbete i sex månader, vartill han av Luggude häradsrätt genom beslut den 28 mars i år dömts för rättsstridigt våld. Han började avtjäna straffet den 31 mars i år. (H. B.)


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005